^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Na wyremontowanym żmigrodzkim Rynku, aktualnie montowane są ławki, to kolejny etap jaki jest finansowany z pozyskanych przez Gminę Nowy Żmigród funduszy z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006.

W zeszłym tygodniu zasadzono drzewka i krzewy, wszystko to ma służyć jednemu celowi a mianowicie stworzeniu  obiektu użyteczności publicznej.
Projekt został zrealizowany dla potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców miejscowości Nowy Żmigród, a pośrednio i całej społeczności Gminy Nowy Żmigród.

 

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy