^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W związku z realizacją przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie odbędą się spotkania z mieszkańcami, celem omówienia szczegółowych aspektów projektu, w terminach:

21 lipca br. o godz. 9.00
oraz  3 sierpnia br. o godz. 15.00

 

Program spotkania:
1. Przedstawienie założeń projektu.
2. Omówienie aspektów technicznych projektu.
3. Odpowiedzi na pytania mieszkańców.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje instalację kolektorów słonecznych na 117 obiektach użyteczności publicznej oraz 4266 domach prywatnych i instalację układów fotowoltaicznych na 4 basenach sportowych na terenie 20 gmin Związku. Dofinansowanie instalacji wynosić będzie co najmniej 61% jej wartości. Zainteresowani mogą składać jeszcze wnioski o dofinansowanie.

Instalacje kolektorów słonecznych montowane będą przez Wykonawcę wyłonionego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na III i IV kwartał 2012 r.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy