^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Regionalny Ośrodek EFS w Krośnie zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenie  pt.: „Wykorzystanie Generatora Wniosków Aplikacyjnych wersja 7.5 na przykładzie projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 POKL” prowadzone przez Pana Dariusza Bachera - trenera kluczowego. Szkolenie odbędzie się w dniu 14 marca br. (środa) w sali komputerowej w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród.
 

 

Celem szkolenia będzie zaznajomienie uczestników z metodologią analizy dokumentacji konkursowej, podniesienie umiejętności samodzielnego przygotowanie wniosku projektowego w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych 7.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wzrost poziomu wiedzy na temat procedur w PO KL.
 
Uczestnikami szkolenia mogą być przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy, firm oraz innych grup priorytetowych, a w szczególności te podmioty które nie mają doświadczenia w przygotowywaniu wniosków.
 
W trakcie szkolenia zapewniamy ciepły posiłek oraz bufet kawowy.
 
Zapraszamy do zgłaszania się do dnia 12 marca (poniedziałek) do godz 14.00 poprzez stronę internetową www.krosno.roefs.pl lub telefonicznie (13)43 202 91 (max 3 osoby z jednej Instytucji).
 

Szczegóły i program szkolenia:
http://krosno.roefs.pl

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy