^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 Podkarpacka Agencja 

Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 18

38-200 Jasło

Zapraszamy mieszkańców gminy do wzięcia udziału w projekcie „Certyfikowane kwalifikacje nową szansą” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych, w szczególności o niskich  lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego w powiatach: brzozowskim, jasielskim, krośnieńskim, m. Krosno, sanockim i leskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, poza godzinami pracy.

Przeprowadzone zostaną następujące szkolenia. Rekrutacja prowadzona będzie ok. miesiąc przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia.

Lp.

Nazwa szkolenia

Okres realizacji

Planowana

ilość dni

szkolenia

Planowana

ilość godzin

1.

Koparka jednonaczyniowa + koparko- ładowarka”

03.2011-08.2011

30

236

2.

„Montaż i obsługa rusztowań rurowych i ramowych”

04.2011-06.2011

10

80

3.

„Koparka jednonaczyniowa dla osób posiadających książeczkę Operatora koparko- ładowarki”

04.2011-07.2011

16

124

4.

„Obsługa koparko-ładowarki”

05.2011-09.2011

26

202

 

5.

„Diagnosta samochodowy”

03.2011-06.2011

 

16

 

117

6.

„Obrabiarki CNC”

03.2011-06.2011

20

150

7.

„Obsługa wózków podnośnikowych o napędzie elektrycznym i spalinowym”

03.2011-06.2011

10

67

8.

„Spawanie MAG 135 I st.”

09.2011-03.2012

38

150

9.

„Spawanie TIG 141 I st.”

09.2011-03.2012

28

112

10.

„Spawanie MAG 135 II st.”

01.2012-06.2012

28

112

11.

„Spawanie TIG 141 II stopień”

01.2012-06.2012

26

104

12.

„Pakiet Prawo jazdy kat. C, E-C, ADR podstawowy + cysterny”

06.2011-03.2012

58

135

13.

„Pakiet kat. E-C, świadectwo na przewóz rzeczy, ADR podstawowy + cysterny dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat. C przed 10.09.2009r.”

06.2011-08.2011

34

119,5

14.

„Pakiet kat. E-C, ADR podstawowy + cysterny dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat. C po 10.09.2009r.”

07.2011-09.2011

25

85

15.

„Pakiet Prawo jazdy kat.D dla osób posiadających prawo jazdy kat.B ”

07.2011-11.2011

40

80

16.

„Pakiet Prawo jazdy kat.D dla osób posiadających prawo jazdy kat.C ”

08.2011-11.2011

30

60

17.

„Świadectwo na przewóz rzeczy wstępne”- 140 godzin dla osób powyżej 21 r.ż.

10.2011-06.2012

18

140

18.

„Świadectwo na przewóz osób wstępne”

12.2011-06.2012

18

140

19.

„Świadectwo na przewóz rzeczy wstępne”- 280 godzin dla osób przed 21 r.ż.

01.2012-11.2012

36

280

20.

„Kurs makijażu i wizażu z egzaminem czeladniczym”

01.2012-09.2012

36

280

21.

„Kurs stylizacja paznokci z egzaminem czeladniczym”

04.2012-09.2012

8

48

22.

„Kurs fryzjerski z egzaminem czeladniczym”

01.2012-11.2012

36

280

Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu i bezpłatne badania lekarskie.

Koszt udziału w szkoleniu dla Uczestnika: 10% wartości danego szkolenia.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu w Jaśle przy ul. Kadyiego 12,
 lub pod numerem telefonu 508 489 991 oraz na stronie internetowej www.ckz.pakd.pl

 

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy