^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Od 1 lipca 2011 roku rozpoczęła działalność  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności  Gospodarczej   „CEIDG”  prowadzona przez  Ministra  Gospodarki  w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez  Internet  (http://www.ceidg.gov.pl)

 

Osoba fizyczna  składa  wniosek o wpis do CEIDG   za pośrednictwem  formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej  CEIDG , w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Przedsiębiorca  może  również złożyć  wniosek  o wpis  do CEIDG na formularzu zgodnym  z określonym wzorem  wniosku   w wybranym urzędzie gminy .

Przenoszenie danych  o funkcjonujących  przedsiębiorcach (aktywnych i zawieszonych)  z ewidencji  gminnej  do  CEIDG  za pośrednictwem  systemu SAGED  musi nastąpić najpóźniej  do 31 grudnia 2011 roku .

W związku z powyższym Wójt Gminy  Nowy Żmigród  zwraca się   z prośbą do  przedsiębiorców o sprawdzenie  i zaktualizowanie swoich    wpisów  w ewidencji działalności gospodarczej, w celu  uzyskania stanu zgodnego z aktualnym stanem  faktycznym.

Weryfikacji  danych  można  dokonać w Urzędzie Gminy  w Nowym Żmigrodzie pokój nr 21  w godzinach  : 

·         poniedziałek, wtorek, czwartek  od 730    do 1530  ,

·         środa  w godzinach od 730  do   1700   

·         piątek od 730  do  1400

Szczegółowe informacje  pod numerem  telefonu:

·         13 44 826 14

·          13 4415 605 wew. 14

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy