^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Zespół Szkół w Nienaszowie 

www.zs-nienaszow.edu.pl

 

Sezon siatkarski w Nienaszowie dobiegł końca. „Puchar Wójta” wręczony.

Ostatnim akcentem tegorocznego sezonu rozgrywek siatkarskich organizowanych w sali gimnastycznej ZS w Nienaszowie był Międzygminny Turniej Siatkarski Chłopców o Puchar Wójta Gminy Nowy Żmigród Krzysztofa Augustyna.

Zawody rozegrano w dniu 26 marca 2014 r. Z zaproszenia do udziału w turnieju skorzystały wszystkie gimnazja z terenu naszej gminy oraz drużyny gimnazjów z Dębowca i Świerzowej Polskiej. Rozgrywki przeprowadzono w dwóch grupach, na zasadach każdy z każdym. Drużyny które zajęły II miejsce w grupie rozegrały mecz o III miejsce, a zwycięscy grup – finał. W wyniku emocjonującej rywalizacji drużyny zajęły następujące miejsca:
VI – Gimnazjum Nowy Żmigród,
V – Gimnazjum Kąty,
IV – Gimnazjum Dębowiec,
III –Gimnazjum Świerzowa Polska,
II – Gimnazjum Nienaszów,
I – Gimnazjum Łężyny.

Zawody przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze, z zachowaniem zasad Fair play. Wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali bigosem przygotowanym przez Radę Rodziców. Na koniec zostały wręczone nagrody (piłki  i dyplomy dla wszystkich drużyn) oraz puchary dla trzech najlepszych zespołów. Wręczenia dokonał Wójt Gminy Krzysztof Augustyn, który pogratulował zwycięzcom oraz wszystkim sportowcom i trenerom zapału i umiłowania sportu. Wspomniał także o czterech obiektach sportowych, jakie powstaną w najbliższych miesiącach przy naszych szkołach i będą służyły młodzieży szkolnej i pozaszkolnej.

Dyrektor ZS w Nienaszowie Zdzisław Brocławik jak zawsze zaprosił sportowców i trenerów na kolejne zawody sportowe we wszystkich dyscyplinach, jakie będą organizowane w Nienaszowie.

 

Gimnazjum w Nienaszowie doskonali swoje kadry

kadry zsnGimnazjum w Zespole Szkół w Nienaszowie w kolejnych dwóch latach, od 1.09.2013 r. do 31.08.2015 r. bierze udział w projekcie pn.: „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jasielskim”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Program jest realizowany poprzez Powiatowy Ośrodek Edukacji w Jaśle. Szkolnym Organizatorem Rozwoju Edukacji (SORE) jest dla naszej placówki mgr Rafał Cichoń.

Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli spójnego z potrzebami 57 szkół i 3 przedszkoli w Powiecie Jasielskim, w tym Gimnazjum w Nienaszowie.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
− diagnoza potrzeb szkoleniowych,
− przeprowadzenie cyklu doskonalenia w ramach Rocznych Planów Wspomagania,
− utworzenie zespołów samokształceniowych i korzystanie z zasobów platformy doskon@lenia w sieci,
− przełożenie nowych umiejętności na szkolną praktykę.

W roku szkolnym 2013/14 realizowany będzie temat: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Wierzymy, że udział w projekcie pozwoli nam na podniesienie jakości kształcenia w naszej szkole.

 

Otwieramy się na potrzeby innych

Jedną z podstawowych oznak pełnego człowieczeństwa jest umiejętność wychodzenia poza obręb własnych potrzeb oraz chęć dzielenia się z innymi dobrami duchowymi i materialnymi. Zarówno w Polsce jak i na świecie działa cały szereg organizacji, których celem jest pomoc potrzebującym. Można by tu wspomnieć chociażby Polski Czerwony Krzyż (PCK), Polską Akcję Humanitarną (PAH) czy też światową organizację humanitarną będąca częścią systemu ONZ – United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) z główną siedzibą w Nowym Jorku.

Szkoły jako placówki dydaktyczno-wychowawcze promując zachowania prospołeczne bardzo często podejmują współpracę z nimi. Wiele szkół, również z terenu Gminy Nowy Żmigród, będąc członkami PCK aktywnie działa na rzecz tej organizacji jak i innych, odpowiadając na różne apele z ich  strony.

Także Zespół Szkół w Nienaszowie propagując ideę wolontariatu wśród swoich uczniów, włączył się w kilka akcji. Pierwsza w tym roku, trwająca od 18 do 31 października, była odpowiedzią czteroosobowej grupki gimnazjalistek klasy II: P. Kulisz, D. Gruszki, S. Machowskiej i P. Szymańskiej na apel pani Janiny Ochojskiej, która we wrześniowym programie TVP1 A. Młynarkiej  „Świat się kręci” prosiła o pomoc dla ofiar konfliktu w Syrii, w szczególności dla dzieci i dorosłych cierpiących na chorobę zwaną leiszmaniozą. Nieleczona zwykle prowadzi do śmierci – zwłaszcza u dzieci, których układ odpornościowy jest jeszcze słabo rozwinięty. Dlatego też pod okiem opiekunów SK PCK: p. O. Idzik i p. J. Baciak wspomniane uczennice w ramach projektu gimnazjalnego najpierw nawiązały kontakt z warszawską siedzibą PAH-u, uzyskując przy tym niezbędną wiedzę na temat, a następnie opracowały ulotki, wykonały plakaty i przeprowadziły akcję informacyjną na terenie szkoły pod hasłem: Syria w potrzebie! Zostań aniołem – uratuj ludzkie życie! Ponieważ przekaz był jasny: 2 zł – zakup jednej szczepionki, wielu członków naszej społeczności zarówno indywidualnie, jak również całymi klasami przekazywali swoje datki na ten cel.

Zebraną kwotę dziewczyny przekazały na konto Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie i spotkały się z dużą życzliwością z jej strony – podziękowania na piśmie oraz możliwość wideo rozmowy z jej liderem – p. Janiną Ochojską. Pozwoliłam sobie przywołać tę reakcję pełną życzliwości, gdyż jest to wspaniały czynnik motywujący do dalszego działania, a także uzmysławiający, że każdy – niezależnie od miejsca zamieszkania czy aktualnego zajęcia – zawsze może nieść pomoc. Wystarczą tylko trochę dobrej woli oraz determinacja w działaniu!

Dużą determinacją wykazali się również członkowie szkolnego koła PCK, którzy z kolei zgłaszając się do XXII edycji ogólnopolskiego konkursu promującego zdrowy styl życia, w dniach: 25 – 29 listopada przeprowadzili pod tym kątem tygodniową akcję na ternie szkoły dla wszystkich uczniów. Dzięki dużemu zaangażowaniu ze strony opiekunów, uczniów, ich rodziców i życzliwości pana dyrektora – Z. Brocławika udało się potraktować temat bardzo szeroko: począwszy od zdrowego odżywiania poprzez szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i profilaktyczne badanie ciśnienia krwi wśród gimnazjalistów, wykonane przez szkolną higienistkę – p. Janinę Niziołek. I tak we wtorek ok. 150 uczniów mogło skorzystać z gorącego kubka kakao; w środę ze świeżych owoców, zdrowych przekąsek w postaci różnych nasion czy szaszłyków wykonanych z suszonych owoców, a w czwartek zaserwowano sok z przetartych na świeżo owoców i „szwedzki stół” z domowych produktów.

    
 

Równolegle w czwartek i piątek dla klasy IV i VI szkoły podstawowej prowadzone były przez uczennice II klasy gimnazjalnej – członkinie SK PCK, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy pod okiem pani  J. Baciak.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za otwarcie się na potrzeby innych oraz za aktywny udział w prowadzonych akcjach i szerzenie idei wolontariatu.

  

 Święto Niepodległości w Zespole Szkół w Nienaszowie
Literatura i sztuka w obronie polskości
– 95 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

W tym roku szkolnym nasza placówka realizując treści w zakresie wychowania patriotycznego, a także uwzględniając inicjatywy rządu RP i władz lokalnych, mających na celu podniesienie rangi obchodów Święta Niepodległości m.in. poprzez aktywny udział w lokalnych uroczystościach wielu pokoleń Polaków, dnia 13 listopada bieżącego roku zorganizowała spotkanie patriotyczne zarówno dla uczniów szkoły, jak i ich rodziców.

Uczestnicy spotkania mieli nie tylko możliwość prześledzenia roli jaką literatura i sztuka odegrała w obronie polskości na przestrzeni dziejów, ale także śpiewając wspólnie z młodzieżą pieśni żołnierskie i patriotyczne, w sposób czynny włączyć się w przeżywanie ważnych momentów dla historii naszego narodu. 

Myślę, że taka postawa Rodziców – pełna otwartości i zaangażowania w bieżące sprawy szkoły, swojego środowiska, aprobata dla wartości wysokich, do których niewątpliwie należy wolność, była dla dzieci najlepszą lekcją patriotyzmu, bo nie słowa, lecz czyny przekonują. Dlatego szczególny ukłon kieruję w stronę tych, którzy rozumieją te kwestię i swoją postawą ją potwierdzają.

 

Festyn Rodzinny w Nienaszowie 

W niedzielę 26 maja przy Zespole Szkół w Nienaszowie odbył się „Festyn Rodzinny” połączony z gminnym dniem dziecka. Organizatorem był Dyrektor Zespołu Szkół przy współpracy z Radą Rodziców. Na dzieciaki czekała masa atrakcji i nagród.

Całość rozpoczęła się rozgrywkami dla gimnazjów z gmin Nowy Żmigród i Krempna, w piłce nożnej o puchar Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dariusza Sobieraja. Po czterech godzinach rozgrywek zwyciężyło gimnazjum z Łężyn, a kolejne miejsca zajęły po kolei gimnazja z: Nowego Żmigrodu, Nienaszowa, Krempnej i Kątów.

Zawodnicy otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe. Dodatkowo wybrano króla strzelców, najlepszego bramkarza i zawodnika turnieju.

Po zakończeniu turnieju na placu przed szkołą na dzieci czekało wiele konkursów z nagrodami. Organizatorzy rozdali ponad 200 paczek ze słodyczami, które udało im się pozyskać od sponsorów. Uczniowie przygotowali też część artystyczną dla swoich mam, bo w tym dniu przypadało ich święto.

Po występach dzieci na scenie pojawił się raper i producent DPD, który rozgrzał Żmigrodzką publiczność, a jego premierowy numer pod nazwą „Łapiemy Słońce” przyciągnął słoneczną pogodę do Nienaszowa.

Po występie DPD zabawę taneczną prowadził zespół TAURA.

Festyn, mimo porannych opadów deszczu, przyciągnął wiele osób, a mógł się odbyć dzięki życzliwości sponsorów, którymi byli: Dariusz Sobieraj – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Franciszek Miśkowicz – Wicestarosta Jasielski, Wójt Gminy Nowy Żmigród, Rafineria Jedlicze, Zajazd pod Małym Laskiem, Masarnia z Nowego Żmigrodu, Dyrektor GOK-u, Sklep odzieżowy „KUBUŚ” oraz Sklep meblowy „MASTER”.

 

Akcja "Młody Nobel" - piknik naukowy w Nienaszowie

Pikniki Edukacyjne to element  trzeciej edycji akcji „Młody Nobel” – kampanii edukacyjnej, która pokazuje dzieciom i młodzieży, że nauka, a w szczególności nauki ścisłe mogą być pasjonujące. Akcję prowadzą: Fundacja Rozwoju Wolontariatu (realizator programu PROJEKTOR – wolontariat studencki) oraz Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Przedsięwzięciu patronuje Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. III edycja programu to m.in. pięć pikników w województwie podkarpackim – jeden z nich odbył się 9 czerwca w Zespole Szkół w Nienaszowie.

Wolontariusze z rzeszowskich uczelni zorganizowali w tym dniu pokazy z: fizyki, chemii, biologii, pierwszej pomocy i robotyki. Uczestnicy pikniku mogli nie tylko obserwować wiele fascynujących zjawisk, ale również samodzielnie wziąć udział w przeprowadzanych eksperymentach. W ramach pokazów naukowych można było dowiedzieć się m.in. czym jest suchy lód, ciekły azot, jak działają zmysły, jak udzielać pierwszej pomocy i jak działa defibrylator. Były także pokazy umiejętności robotów.

 

Pikniki Edukacyjne pomagają zrozumieć nie tylko podstawowe prawa nauki, ale także najnowsze odkrycia. Teraz nie tylko można o tym przeczytać czy obejrzeć w telewizji, ale także samemu spróbować naukowych eksperymentów, na własne oczy przekonać się, jak działają prawa nauki, samemu zmieniać warunki eksperymentów i obserwować tego skutki.

Efekty poprzednich kampanii możemy przedstawić statystycznie – jednak będą to tylko liczby, ważniejszym wymiarem jest dla nas fakt, że dzieci i młodzież na nowo odkrywają w sobie fascynację nauką –  powiedział Kamil Wrzos, Regionalny Koordynator Programu PROJEKTOR – wolontariat studencki.

 

ZAWODY

Zespół Szkół w Nienaszowie od dwóch  lat, czyli od otwarcia sali gimnastycznej jest organizatorem wielu zawodów sportowych. Są to:
-  gminne zawody w halową piłkę nożną w kategorii chłopców i dziewcząt klas IV,
-  gminne zawody w halową piłkę nożną w kategorii chłopców i dziewcząt klas VI,
-  gminne gimnazjalne zawody w halową piłkę nożną w kategorii chłopców i dziewcząt,
-  gminne gimnazjalne zawody w piłkę siatkową w kategorii chłopców i dziewcząt,
-  międzygminny gimnazjalny turniej piłki siatkowej chłopców „O PUCHAR WÓJTA GMINY  NOWY ŻMIGRÓD”.    

 

TURNIEJ „O PUCHAR WÓJTA GMINY  NOWY ŻMIGRÓD”

12 lutego w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Nienaszowie odbył się II międzygminny turniej piłki siatkowej chłopców „O PUCHAR WÓJTA GMINY NOWY ŻMIGRÓD”. W turnieju wzięło udział pięć drużyn reprezentujących Gimnazja w Dębowcu, Osieku Jasielskim, Łężynach, Nowym Żmigrodzie i Nienaszowie. Turniej rozgrywany był systemem każdy z każdym. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna z Gimnazjum w Nienaszowie, która wygrała wszystkie swoje mecze 2-0.

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
1.  Gimnazjum Nienaszów − 8 pkt       8-0 
2.  Gimnazjum Osiek Jasielski − 7 pkt       6-3
3.  Gimnazjum Dębowiec − 6 pkt       4-5
4.  Gimnazjum Nowy Żmigród − 5 pkt       2-7
5.  Gimnazjum Łężyny − 4 pkt       3-8

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybranym przez trenerów został Karol Tomasik – rozgrywający z Nienaszowa.  

  

 

GMINNE GIMNAZJALNE ZAWODY W PIŁKĘ SIATKOWĄ

Gminne gimnazjalne zawody w piłce siatkowej odbyły się 24 stycznia. Celem zawodów było wyłonienie reprezentantów na zawody powiatowe. W kategorii dziewcząt zwycięstwo odniosły reprezentantki Gimnazjum w Łężynach, które zajęły pozycję przed Nowym Żmigrodem i Nienaszowem. W kategorii chłopców zgłosiły się wszystkie gimnazja.

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
1.  Gimnazjum Nienaszów − 6 pkt     
2.  Gimnazjum Łężyny − 5 pkt     
3.  Gimnazjum Nowy Żmigród − 4 pkt        
4.  Gimnazjum Kąty − 3 pkt     

W zawodach powiatowych naszą gminę reprezentować będą drużyny chłopców z Nienaszowa i Łężyn oraz dziewcząt z Łężyn. 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy