^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Wieś Gorzyce położona jest po prawej orograficznie stronie Wisłoki, przy drodze do Jasła, w odległości 4 km od Nowego Żmigrodu. Otaczają ją nieduże wzniesienia Pogórza Jasielskiego.

Gorzyce to dawna wieś królewska założona w XIV stuleciu. Jan Długosz wspomina, iż w XV wieku istniał tam folwark i karczma. Jako dobra królewskie Gorzyce dzierżawili Mniszkowie, potem Dzięciołowscy. Po I rozbiorze przeszła pod władanie Austriaków, od których nabyli ją Kotarscy. Po odkryciu na terenie Gorzyc ropy naftowej, wieś kupiło Towarzystwo Górnicze do Wydobywania Nafty w Łężynach, a następnie firma Bergheim i Mac-Garvey oraz przedsiębiorca naftowy Wiliam Stocker. Po wyeksploatowaniu niewielkich, jak się okazało, złóż ropy naftowej Gorzyce odkupiła i rozparcelowała spółka żydowska.

W czasie obu wojen toczyły się tam walki. Szczególnie dotkliwe okazały się bombardowania wsi, gdyż znalazła się ona na linii frontu wschodniego. W 1944 roku wieś zajął Wehrmacht, a mieszkańców wysiedlono. Żołnierze skonfiskowali bydło i trzodę chlewną, a wiele budynków rozebrali na budowę bunkrów i okopów. Dziś w odbudowanej wsi żyje około 520 mieszkańców. Część utrzymuje się z rolnictwa, niektórzy wyjechali za granicę w poszukiwaniu pracy. 

Gorzyce, tak dawniej, jak i dziś, należą do parafii w Łężynach. Wieś nie ma również szkoły – dzieci uczęszczają do Łężyn i Nowego Żmigrodu.

Warto zobaczyć:

1.     Kapliczki

2.     Remiza strażacka

3.     Dworek

4.     Cmentarz − spoczywają na nim dawni właściciele i dzierżawcy wsi oraz polegli w czasie I wojny światowej. Pochowano tam także żołnierzy niemieckich, którzy zginęli w tamtych okolicach podczas walk z 1944 roku.

 Justyna Wójcik

Galeria

Gorzyce
Gorzyce Gorzyce
Gorzyce
Gorzyce Gorzyce
Gorzyce
Gorzyce Gorzyce
Gorzyce
Gorzyce Gorzyce
Gorzyce
Gorzyce Gorzyce

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu