^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 W dniu 06.09.2013 r. Gmina Nowy Żmigród przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokach sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ochrony przeciwpożarowej: motopompę pływającą NIAGARA PLUS o wydajności min.1200 dm3/min. i zasięgu rzutu wody min. 30 m.; agregat GEKO 2801 E-A/MHBA; pilarkę Stihl MS 291 oraz radiotelefon Motorola P165.

Zakupu dokonano w ramach zadania „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokach” celem zwiększenia potencjału technicznego jednostki. Wartość sprzętu to 9 277,20 zł, a na jego zakup Gmina Nowy Żmigród pozyskała 70% dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wkład własny sfinansowany został z budżetu jednostki OSP Toki i budżetu Gminy.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy