^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniu 24 maja 2013 r. w Domu Strażaka w Nowym Żmigrodzie odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W szkoleniu tym wzięło udział ponad siedemdziesięciu ochotników i ochotniczek zrzeszonych w jednostkach OSP z terenu gminy Nowy Żmigród.

 

 

Szkolenie przeprowadzone zostało przez instruktorów z Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle pod kierunkiem mgr Anny Zawadowicz. Tematyka szkolenia obejmowała: zabezpieczenie miejsca wypadku, sprawdzenie stanu poszkodowanego (podstawowych funkcji życiowych – krążenia, oddechu i świadomości, zlokalizowanie odniesionych urazów), bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych, zakładanie kołnierza ortopedycznego, zapewnienie sobie pomocy, wezwanie pogotowia ratunkowego lub innych specjalistycznych służb ratowniczych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wentylację workiem samorozprężalnym, zatamowanie krwotoków i działanie przeciwwstrząsowe, pozycję bezpieczną, postępowanie w oparzeniach, ranach i amputacjach urazowych oraz postępowanie w zadławieniach u dzieci i dorosłych.

 

Oprócz wiedzy teoretycznej wszyscy druhowie odbyli ćwiczenia praktyczne, które każdy z obecnych strażaków wykonywał na fantomach, aby w razie prawdziwego zagrożenia móc nieść pomoc poszkodowanym. Strażacy z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w realizowanym szkoleniu podkreślając, że nabyte wiadomości przydadzą się nie tylko w straży pożarnej, ale również w życiu codziennym.

Na zakończenie szkolenia komendant gminny Adam Durał w imieniu strażaków, Zarządu Gminnego oraz Wójta Gminy podziękował prowadzącym za profesjonalne i rzeczowe przeprowadzenie szkolenia podkreślając, że nabyta wiedza w sposób wymierny wpłynie na poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Wyraził również nadzieję na dalszą współpracę, która zaowocuje kolejnymi szkoleniami na terenie gminy Nowy Żmigród.

tekst: ad

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy