^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W ramach akcji pod hasłem „Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia” Samorząd Województwa Podkarpackiego, Caritas Diecezji Przemyskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także Bank Żywności, przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenia ilości odpadów spożywczych znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych. W ramach akcji wyznaczone punkty przyjmować będą produkty żywnościowe, nawet z bardzo krótkim okresem przydatności, oraz ziemiopłody. Lista punktów, do których można przekazywać produkty, a także wykaz produktów − w załączeniu.

WYKAZ PUNKTÓW DO KTÓRYCH MOŻNA PRZEKAZAĆ PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE

WYKAZ PRODUKTÓW, KTÓRE MOŻNA PRZEKAZAĆ DO PUNKTU ZBIERANIA

W dniu 23 maja 2017 roku o godz. 1300 i 1315 odbędzie się głośna próba syren alarmowych,
w ramach wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania pk. „2017”.

     Ćwiczebnie ogłoszone zostaną sygnały alarmowe:
– ogłoszenie alarmu (godz. 1300) – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty,
– odwołanie alarmów (godz. 1315) – ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty.

W tym numerze:

> 226. rocznica uchwalenia Konstytucji

> Nowy aparat do badań USG trafił do ośrodka zdrowia

> Wicemarszałek Maria Kurowska i Wójt Gminy Grzegorz Bara podpisali umowę. Fundusze unijne na rozbudowę oczyszczalni ścieków

> Trwa budowa kaplicy cmentarnej w Nienaszowie

> Przy kawie rozmowy o teatrze (cz. II)

> Z historii Koła Gospodyń Wiejskich w Makowiskach

> Kamil Cygan świetnie rozpoczął sezon

> Piłkarski kwiecień

> UKS „Tempo” Nienaszów czwartą drużyną w województwie

> Użytkownicy i właściciele ziemi miejscowości obecnej gminy
Nowy Żmigród według Metryki Józefińskiej w latach 1785–1789
(dominium Osiek, dominium Dębowiec)

„Region Żmigrodzki” nr 5/17/172

Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii „Szczepańcowa – Lotnisko”
organizuje spotkanie dla przedsiębiorców pn.:
JAK POZYSKAĆ ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA,
które odbędzie się w dniu 19.05.2017 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Gminy w Chorkówce.

PROGRAM SZKOLENIA

Miasto Jasło oraz pięć gmin z powiatu jasielskiego (g. Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski) będą realizować projekt dotyczący poprawy jakości kształcenia. Projektem, którego głównym celem jest efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK), objętych jest 14 szkół, 177 nauczycieli i 1400 uczniów.

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy oczyszczalnia13 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie została podpisana pomiędzy Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Wicemarszałek Marię Kurowską a Gminą Nowy Żmigród reprezentowaną przez Wójta Gminy Grzegorza Barę umowa o dofinansowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nowym Żmigrodzie.

Czytaj więcej...

prow

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 11 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę Nr 293/5873/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 2 stycznia do 28 lutego 2017 roku.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy