^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii „Szczepańcowa – Lotnisko”
organizuje spotkanie dla przedsiębiorców pn.:
JAK POZYSKAĆ ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA,
które odbędzie się w dniu 19.05.2017 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Gminy w Chorkówce.

PROGRAM SZKOLENIA

Miasto Jasło oraz pięć gmin z powiatu jasielskiego (g. Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski) będą realizować projekt dotyczący poprawy jakości kształcenia. Projektem, którego głównym celem jest efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK), objętych jest 14 szkół, 177 nauczycieli i 1400 uczniów.

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy oczyszczalnia13 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie została podpisana pomiędzy Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Wicemarszałek Marię Kurowską a Gminą Nowy Żmigród reprezentowaną przez Wójta Gminy Grzegorza Barę umowa o dofinansowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nowym Żmigrodzie.

Czytaj więcej...

prow

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 11 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę Nr 293/5873/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 2 stycznia do 28 lutego 2017 roku.

Czytaj więcej...

Przedmiotem zapytania ofertowego jest obsługa gastronomiczna i handlowa imprezy plenerowej pn. „Dni Ziemi Żmigrodzkiej 2017” /impreza masowa, wstęp wolny/, 30 lipca 2017 r. w Nowym Żmigrodzie wraz z zabezpieczeniem ochrony oraz wesołe miasteczko wraz z zapewnieniem agregatu prądotwórczego o mocy 300 kw.

Zapytanie

Druk oferty

 

Propagując zdrowy styl życia Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyszła z propozycją spędzania wolnego czasu w pięknych zakątkach Beskidu Niskiego dla młodzieży gimnazjalnej z terenu naszej gminy. Przyjęty program wycieczek turystycznych zakłada zdobycie 18 szczytów w Beskidzie Niskim o różnym stopniu trudności − od 641 m n.p.m. do 997 m n.p.m.

Czytaj więcej...

sala w LezynachRozpoczęły się prace remontowe pomieszczeń budynku domu ludowego w miejscowości Łężyny. Zaplanowano m.in. odnowienie sali głównej – ścian oraz remont częściowy sufitu podwieszanego, a także odnowienie ścian kuchni, zaplecza kuchennego i sanitariatów oraz inne drobne prace remontowe.

Czytaj więcej...

226 lat temu uchwalona została Konstytucja 3 Maja. W Nowym Żmigrodzie tak jak i w całym kraju odbywały się okolicznościowe uroczystości związane z tym wydarzeniem.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy