^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle informuje, że w terminach 24 kwietnia – 1 maja 2017 r. na terenie powiatu jasielskiego planowana jest akcja ręcznego wyłożenia szczepionki doustnej przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących w ramach akcji wiosennej prowadzonej na terenie województwa podkarpackiego. Szczepieniem ręcznym zostaną objęte obszary o zwiększonej liczbie występowania ognisk wścieklizny oraz tereny, które nie są objęte szczepieniami z  samolotu, np. okolice zabudowań na terenach wiejskich.

fotowoltaika na szkoleW piątek 31 marca w Jasielskim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego zainstalowano 8250 instalacji solarnych na budynkach indywidualnych mieszkańców oraz 103 na budynkach użyteczności publicznej. W ramach projektu wykonano również 49 instalacji fotowoltaicznych. W projekcie uczestniczyła również Gmina Nowy Żmigród.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 kwietnia 2017 roku (czwartek)
o godzinie 13.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się
XXXI sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Czytaj więcej...

spotkania fotowoltaika 3W maju ubiegłego roku Gmina Nowy Żmigród rozpoczęła przygotowania do realizacji projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców gminy Nowy Żmigród”. Głównym jego celem jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii poprzez instalowanie kolektorów słonecznych do ciepłej wody, instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, automatycznych kotłów centralnego ogrzewania oraz gruntowych pomp ciepła, co w konsekwencji ma wpłynąć na  redukcję  emisji gazów cieplarnianych i pyłów. Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, zamontowane w domach uczestników projektu, mają przyczynić się zarówno do poprawy komfortu życia mieszkańców, jak również wpłynąć na obniżenie kosztów funkcjonowania gospodarstw domowych.

Czytaj więcej...

10 kwietnia na placu przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2017. Do turnieju zgłoszono 6 drużyn ze szkół podstawowych (Kąty, Łężyny, Łysa Góra, Makowiska, Nienaszów, Nowy Żmigród) i 4 drużyny z gimnazjów (Kąty, Łężyny, Nowy Żmigród, Nienaszów).

Czytaj więcej...

W tym numerze:

> Kolektory słoneczne w gminie − czas na podsumowanie

> Rada Gminy przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji

> Historia zespołu „Pancer” – aneks

> Przy kawie rozmowy o teatrze

> Z historii Koła Gospodyń Wiejskich w Mytarce

> UKS „Tempo” Nienaszów na meczu reprezentacji Polski U-21 Polska – Włochy

> Ruszyła piłkarska wiosna

> O Waliku reportaż znad Brzezowej

„Region Żmigrodzki” nr 4/17/171