^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Zakończono roboty budowlane związane z inwestycją „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Makowiskach wraz z kanalizacją sanitarną i placem zabaw”. W wyniku ulewnych deszczy, które miały miejsce na terenie gminy w lipcu 2011 r., została zalana część piwniczna budynku oraz zniszczony przyszkolny plac zabaw. Straty oszacowane przez komisję wyniosły 95 629 zł. 

 

 Zadanie składało się z drobnych, koniecznych prac mających na celu remont zalanych pomieszczeń, wykonanie nowego ogrodzenia oraz dostawy nowych urządzeń na plac zabaw. Remonty zostały sfinansowane w 80% przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wykonało je przedsiębiorstwo „UNI-REM” z siedzibą w Kobylanach.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa