Honorowi i Zasłużeni !!!

Na podstawie uchwały rady gminy Nowy Żmigród z dnia 24 czerwca 2010 roku, która wprowadziła w życie tytuł  Honorowego Obywatela Gminy Nowy Żmigród oraz Zasłużonego dla Gminy Nowy Żmigród podczas uroczystej sesji Rady Gminy 23 sierpnia 2010 roku nadano pierwsze takie tytuły w historii gminy.                                            Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Nowy Żmigród otrzymali:

 

JE arcybiskup Edward Nowak, który  urodził się w Nowym Żmigrodzie, po ukończeniu studiów  na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie otrzymał sakrę biskupią z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II a potem przez wiele lat był sekretarzem watykańskiej Kongregacji do spraw kanonizacyjnych. Jego zasługi to pomoc w wyniesieniu wieli świętych na ołtarze w tym min. bł. ks. Władysława Findysza. JE arcybiskup Nowak został Honorowym obywatelem Ziemi Żmigrodzkiej, którą co roku odwiedza.

Kolejnym Honorowym obywatelem został JE ks. Biskup Kazimierz Górny Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej jego zasług dla Ziemi Żmigrodzkiej jest wiele, nie sposób ich wszystkich wymienić, są to min.: wkład w proces beatyfikacji ks. Władysława Findysza, w utworzenie sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór w Skalniku oraz w sanktuarium błogosławionego ks. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie, a także udział w tworzeniu kalwarii na górę Grzywacką.

Tytuł Zasłużonego dla Gminy Nowy Żmigród otrzymał ks. Prałat Zygmunt Kudyba, który swoją posługę duszpasterską w naszym dekanacie rozpoczął w 1982 roku a od 1992 jest dziekanem dekanatu żmigrodzkiego. Jego pomoc w rozwoju życia duchowego jest nieoceniona i to dzięki jego pomocy mogły powstać nowe sanktuaria na terenie dekanatu.

Sylwetki wielkiej trójki przedstawił Wójt gminy Nowy Żmigród mgr Krzysztof Augustyn , po czym odbyło się uroczyste głosowanie Rady Gminy , która jednomyślnie zatwierdziła Honorowe tytuły.

 

Wyróżnionym wielkim obywatelom Gminy Nowy Żmigród wręczono pamiątkowe odznaczenia i gratulacje.

 

Po czym odznaczeni wygłosili podziękowania władzom gminy i przybyłym, za zaszczyt jaki ich spotkał, gościnność i pomoc w kanonizacji ks. Findysza. Na koniec głos zabierali: przedstawiciel zaprzyjaźnionego Putnoka, przedstawiciel wojewody podkarpackiego oraz starosta jasielski.Uroczystości nadania Honorowego obywatelstwa zbiegły się w czasie z odpustem parafialnym w sanktuarium bł. ks. Findysza, dlatego też po uroczystościach na sali w GOK-u  wszyscy zgromadzeni udali się na odpustową Mszę Św. 

 

Po zakończeniu Mszy Św. i opuszczeniu świątyni przybyli rozmawiali w przyjemnej atmosferze i słonecznej pogodzie.