^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości informacje o pełnionych dyżurach
w związku z ponownym głosowaniem w wyborach Wójta Gminy Nowy Żmigród w dniu 30 listopada 2014 r.:
20–29 listopada 2014 r. (z wyjątkiem 22 i 23 listopada) w godzinach od 10.00 do 11.00.

Siedziba Gminnej Komisji wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród,
ul. Mickiewicza 2, pokój nr 17 – II piętro, telefon – 13 44 82 618.

Informacja

Zwrócenie uwagi na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek, oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa – to główny cel kampanii społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”. Jednym z patronów akcji jest Policja.

Czytaj więcej...

Nagrody, okolicznościowe dyplomy i gratulacje odebrali laureaci powiatowego etapu konkursu "Bezpieczne Wakacje 2014". W konkursie wzięło udział blisko sto prac plastycznych ze szkół podstawowych i gimnazjów. Prace, które wygrały na etapie powiatowym reprezentowały powiat jasielski w finale wojewódzkim. Tam wśród najlepszych znalazł się rysunek uczennicy Szkoły Podstawowej w Lisowie.

Czytaj więcej...

W dniu 18 listopada 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie odbył się II Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej „Myśląc Ojczyzna…”, którego organizatorem było Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie. Konkurs jest jednym z bardzo wielu przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, którymi może poszczycić się nasza placówka. Za te dokonania w 2008 roku ówczesny Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, na wniosek Podkarpackiego Kuratora Oświaty, decyzją Urzędnika do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, został uhonorowany Medalem Pro Memoria (wówczas jako jedyna placówka ponadgimnazjalna w województwie podkarpackim).

Czytaj więcej...

W wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. żaden z 5 kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Nowy Żmigród, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, zatem w dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie w wyborach na Wójta Gminy Nowy Żmigród na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.

Czytaj więcej...

W dniu 18 listopada Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Żmigrodzie sporządziła protokół z wyborów do Rady Gminy Nowy Żmigród.

Czytaj więcej...

W dniu 18 listopada Gminna Komisja Wyborcza potwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 12 Obwodowych Komisji Wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania na terenie gminy Nowy Żmigród i na podstawie tych protokołów ustaliła wyniki głosowania.

Czytaj więcej...

Wirtualny spacer

  • Wirtualny spacer

Bezdomne zwierzęta

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Alert-SMS

  • Alert-SMS