^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Sołtys miejscowości Nowy Żmigród zawiadamia,
że dnia 12 wrzesnia br. o godz. 18.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematem spotkania bedzie fundusz sołecki, sprawy związane z kanalizacją ul. Dukielskiej
oraz tych mieszkańców, którzy nie mają z różnych względów do niej dostępu,
a także inne sprawy związane z miejscowością.

Sołtys
Edward Bakuta

proj kanRozstrzygnięto przetarg na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Nienaszów, Grabanina, Stary Żmigród oraz odcinki w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach – Gmina Nowy Żmigród”.

Czytaj więcej...

W niedzielę 30 sierpnia br. na stadionie sportowym w Osieku Jasielskim odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo–Pożarnicze. W zawodach wzięły udział najlepsze drużyny z gmin powiatu jasielskiego. Gminę Nowy Żmigród reprezentowały: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Mytarki w kategorii dziewcząt, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Łysej Góry w kategorii chłopców oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Łysej Góry w grupie „A”.

Czytaj więcej...

rajd PWSZ 4Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie oraz Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów kontynuując piękną inicjatywę i przychylny klimat Kanclerza PWSZ w Krośnie Franciszka Tereszkiewicza zorganizowało w dniu 23 sierpnia br. trzecią edycję rajdu rowerowego śladami Balinta Balassiego. Organizowane przez Towarzystwo rajdy mają na celu uczczenie pamięci tego węgierskiego poety. Po wyprawach do miejsc pamięci poety w latach ubiegłych do Odrzykonia i Rymanowa odbył się rajd do Nowego Żmigrodu, gdzie na budynku Liceum Ogólnokształcącego znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Balinta Balassiego.

Czytaj więcej...

22 sierpnia w Nowym Żmigrodzie rozpoczęły się główne uroczystości upamiętniające X Rocznicę Beatyfikacji pierwszego męczennika komunizmu bł. ks. Władysława Findysza. Tegoroczne obchody połączono z 25. rocznicą sakry biskupiej ks. abp. Edwarda Nowaka.

Czytaj więcej...

konsultacje nowa galicjaW związku z rozpoczęciem procesu budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 − 2020, Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych mieszkańców gmin: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Tarnowiec. Spotkania przeprowadzone będą w celu uzyskania informacji o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców, co  pozwoli określić kierunki wsparcia i założenia rozwoju naszego terenu jakie należy uwzględnić w tworzonej strategii.

 

Wirtualny spacer

  • Wirtualny spacer

Bezdomne zwierzęta

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy