^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Wakacje to najdogodniejszy czas na remonty placówek oświatowych. Czas ten sprzyja odświeżaniu szkolnych korytarzy, sal lekcyjnych, czy sal sportowych.

Czytaj więcej...

Nie będzie już urzędowych zgód na zbiórki publiczne – to obywatele, a nie urzędnicy będą decydować o tym, jaka akcja dobroczynna warta jest wsparcia – a w podjęciu decyzji, jaką akcję wesprzeć, pomoże im przejrzysty, ogólnopolski portal internetowy ZBIÓRKI.GOV.PL

Czytaj więcej...

Po raz trzeci w okresie wakacji na terenie gminy Nowy Żmigród rozpoczęły działalność świetlice wakacyjne. W tym roku funkcjonują w 9 miejscowościach – Nowy Żmigród, Łężyny, Nienaszów, Kąty, Makowiska, Łysa Góra, Stary Żmigród, Nienaszów-Sośniny oraz Sadki. Zajęcia rozpoczęły się 7 lipca i trwać będą do 22 sierpnia br. W każdej miejscowości odbywają się raz w tygodniu i trwają 4 godziny. Uczestniczą w nich dzieci, które zapisały się u wychowawców w wyznaczonym terminie i dostarczyły  pisemną zgodę rodziców. Łącznie z świetlic skorzysta w tym roku ok. 270 osób.

Czytaj więcej...

Realizując postanowienia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 08.03.2010 r. dototyczące sposobu postępowania przy szacowaniu szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną, informujemy: właściciel lub posiadacz gruntu powinien zgłosić szkodę w formie pisemnej w terminie trzech dni od dnia jej powstania, wskazanemu myśliwemu odpowiedzialnemu z ramienia koła za jej dalszą realizację odszkodowawczą.

Czytaj więcej...

Rozkłady Jazdy

Wirtualny spacer

  • Wirtualny spacer

Bezdomne zwierzęta