^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2014 r. (Wielki Piątek)
Urząd Gminy czynny będzie do godz. 12.00.

W przeprowadzonym przez Gminę Nowy Żmigród postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy Żmigród poprzez dokończenie budynku domu ludowego w Jaworzu – etap I, dokończenie remontu domu ludowego w Mytarce oraz remont domów ludowych w Brzezowej i Grabaninie” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert w poszczególnych częściach zamówienia w oparciu o kryterium oceny ofert – najniższa cena.

Czytaj więcej...

Dobiegły końca prace związane z przebudową pomieszczeń domu ludowego w Łysej Górze wraz z kompleksowym remontem oraz zagospodarowaniem terenu przy budynku. Inwestycję realizowaną w miesiącach marzec 2013 – luty 2014 wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „INSBUD” s.c. Jerzy Piątek, Jan Szura z Jasła. Jej wartość to około 376 tys. zł.

Czytaj więcej...

Wirtualny spacer

  • Wirtualny spacer

Bezdomne zwierzęta

Mytarz.jpg