^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 
OSTRZEŻENIE Nr 96
Zjawisko: Intensywne opady śniegu
Stopień zagrożenia: 2
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność: od 2016-12-01 09:00:00 do 2016-12-02 19:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od godz 09:00 dnia 01.12.2016 do godz. 09:00 dnia 02.12.2016 wyniesie w rejonach podgórskich i w górach od 15 cm do 25 cm, lokalnie do 30 cm. Największa intensywność opadów spodziewana jest w nocy 01/02.12.2016. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od godz 09:00 dnia 02.12.2016 do godz. 19:00 dnia 02.12.2016 wyniesie w rejonach podgórskich i w górach do 10 cm.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2016-12-01 06:34:00
Synoptyk: Piotr Ramza
 

Czytaj więcej...

Prace przy ul. Kościelnej oraz Placu Zamkowym dotyczyły głównie przebudowy nawierzchni. Na około 830 m2 położona została kostka granitowa. Realizacja inwestycji wymagała również przebudowy kanalizacji deszczowej oraz odcinka kanalizacji sanitarnej. Koszt zadania to 362 tys. zł. Gmina pozyskała na jego realizację wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w wysokości 63,63% tzw. kosztów kwalifikowalnych operacji. Wykonawcą inwestycji była firma Hażbud sp. z o. o. z Gorlic.

Czytaj więcej...

Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2000 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 listopada 2016 roku (środa)
o godzinie 9.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Czytaj więcej...

droga desznicaZakończono remont dróg gminnych: Desznica – Hałbów w Desznicy oraz „Na Góry” w Kątach. Zakończono też procedurę wyłonienia wykonawców kolejnych inwestycji – remontu drogi gminnej w Sadkach oraz w Mytarce.

Czytaj więcej...

W gminie Nowy Żmigród obchody 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się od złożenia kwiatów w miejscach pamięci narodowej. O godzinie 14:00 w Kościele pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie odbyła się msza św. w intencji ojczyzny, którą poprowadził ks. Henryk Maguda – proboszcz parafii. Po niej na Placu Kościuszki przy Pomniku Poległych Członków Ruchu Oporu Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, pomordowanych przez gestapo w latach 1939–1945, nastąpiło uroczyste wystawienie warty honorowej przez 21. Batalion Dowodzenia z Rzeszowa pod dowództwem plutonowego Mirosława Jaklewicza, wspólna modlitwa za poległych walczących o wolność oraz odczytanie apelu pamięci, którego dokonał porucznik Robert Adamczyk.

Czytaj więcej...

FLORIANY PartnerzyGłównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

Piękny jubileusz 50-lecia małżeństwa, obchodzi w tym roku 17 par z terenu gminy Nowy Żmigród. Małżonkowie zostali uhonorowali medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznanymi przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej...